Zadanie domowe

Zadania domowe to kolejny klubowy program, który ma na celu wyposażyć zawodników w dodatkowe umiejętności z zakresuu techniki piłkarskiej oraz zmotywować do pracy indywidualnej w warunkach domowych lub przydomowych. Dotyczą wszystkich roczników w przedziale 2009 do 2002. Przebieg - w każdym tygodniu trenerzy egzaminują chętnych zawodników z kolejnych dwóch ćwiczeń dostępnych na naszej stronie.

Zasady zadań domowych :
- zadania oraz druki kart zadań domowych dostępne są tu >>> POBIERZ DRUK ZADAŃ <<<
- tygodniowo zaliczamy maksymalnie dwa zadania według kolejności podanej numerycznie.
- zadania zaliczamy tylko na jednym treningu tygodniowo np poniedziałek według ustaleń trenera.
- przed zaliczeniem u trenera dziecko musi uzyskać zaliczenie u rodzica.
- zaliczenie poparte jest wpisem na karcie zadań domowych.
- warunkiem zaliczenia jest perfekcyjne wykonanie zadania.
- każdy mały piłkarz powinien zaliczyć wszystkie zadania do końca sezonu.

Dwie osoby z każdego rocznika, które jako pierwsze zaliczą wszystkie zadania w nagrodę pojadą na jednodniową wycieczkę do Tropical Islands pod Berlinem w terminie ustalonym przez klub.

1. Ćwiczenie 1 – The sole/hell 2. Ćwiczenie 2 – The inside roll 3. Ćwiczenie 3 – Toe taps + outside roll
4. Ćwiczenie 4 – Inside/outside rollovers 5. Ćwiczenie 5 – V outside pull push 6. Ćwiczenie 6 – Pull push stepover
7. Ćwiczenie 7 – Toe taps slap stepover 8. Ćwiczenie 8 – Outside roll step behind turn 90 9. Ćwiczenie 9 – Outside cut single scissor
10. Ćwiczenie 10 – Pull back 11. Ćwiczenie 11 – Double outside cuts stepover 12. Ćwiczenie 12 – Double outside cuts stepover +
13. Ćwiczenie 13 – Stepover, double scissors 14. Ćwiczenie 14 – Inside rollover step on 15. Ćwiczenie 15 – Sole/hell step behind turn 90
16. Ćwiczenie 16 – Fancy toe tapping 17. Ćwiczenie 17 – Triple scissor 18. Ćwiczenie 18 – Pull push, pull behind
19. Ćwiczenie 19 – Single inside/outside cuts 20. Ćwiczenie 20 – Ground juggling 21. Ćwiczenie 21 – Step over turn
22. Ćwiczenie 22 – Pull through turn 23. Ćwiczenie 23 – You turn spin 24. Ćwiczenie 24 – Pull spin
25. Ćwiczenie 25 – The whip 26. Ćwiczenie 26 – Step over stop 27. Ćwiczenie 27 – Variation
28. Ćwiczenie 28 – Roll step over 29. Ćwiczenie 29 – Tap behind spin 30. Ćwiczenie 30 – Drag scissors
31. Ćwiczenie 31 – Double drag scissors 32. Ćwiczenie 32 – Pull step over 33. Ćwiczenie 33 – Step on
34. Ćwiczenie 34 – Pull push 35. Ćwiczenie 35 – Wave 36. Ćwiczenie 36 – Full spin
37. Ćwiczenie 37 – Single scissors 38. Ćwiczenie 38 – You turn 39. Ćwiczenie 39 – Twist off
40. Ćwiczenie 40 – Cut 41. Ćwiczenie 41 – Dribble  
 

Komentarze