Zachęcamy inwestorów

Dodano: 30/10/2020    Komentarzy:

Zachęcamy inwestorów

Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i tymczasową halą pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 10/2 przy ul. Arkońskiej w Szczecinie

Ogłoszenie nr 604428-N-2020 z dnia 2020-10-30 r.

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji: Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i tymczasową halą pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 10/2 przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

WIĘCEJ INFORMACJI >>> http://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113026.asp?soid=3E60D5A7761A415AA6AB4473BC55A8AC <<<

Komentarze